Duhr

13:40

7 Uren 18 Minuut

Fajr

03:30

shurooq

05:28

Duhr

13:40

Asr

18:01

Maghrib

21:53

Isha

23:30

Fajr

03:30

shurooq

05:28

Duhr

13:40

Asr

18:01

Maghrib

21:53

Isha

23:30
Duhr

13:40

7 Uren 18 Minuut

Fajr

03:30

shurooq

05:28

Duhr

13:40

Asr

18:01

Maghrib

21:53

Isha

23:30

ANBI status 

 

Stichting Moskee El Islam heeft sinds 2008 een ANBI status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting. 

 

Algemene gegevens instelling 

Naam Stichting Moskee El Islam
KvK nummer 41153174 
RSIN 801611064 
Actief in sector Levensbeschouwing – Religieus geënte instellingen 
Instelling actief in Nederland 
Aantal medewerkers 1 
Aantal vrijwilligers 15 

 

 

Contactgegevens 
Adres Van der Vennestraat 20, 2525CG Den Haag 
Telefoonnummer 0703807172 
E-mailadres info@elislam.nl 
Website www.elislam.nl 

 

Statutair bestuur van de instelling 
M Bojada Voorzitter 
D Meroini Secretaris 
M Ben Hammouch Algemeen bestuurslid 
M Aakil Penningmeester 

 

Doelgroep 
Algemeen publiek Jongeren 
Analfabeten Kinderen 
Gelovigen Vrouwen en meisjes 
Gemeenschappen  

 

Doelstelling 

•Moskee El Islam is een plaats voor gebed, ontmoeting, educatie, dialoog, ontplooiing en ontspanning; 

• Als islamitisch sociaal-maatschappelijk centrum willen we mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen en verbinden; 

• Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims; 

• Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims; 

• Een bijdrage leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten; 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Welke werkzaamheden verricht de instelling? 

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?  

En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling? 

• Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen; 

• Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven; 

• Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak. 

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten? 

De inkomsten van Stichting Moskee El Islam komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via eenmalige, wekelijkse,  maandelijkse en/of jaarlijkse donaties.  

Daarnaast verwerft Stichting Moskee El Islam inkomsten door de organisatie van benefieten waarbij moskeebezoekers en andere donateurs kunnen doneren. 

Url van het beleidsplan https://elislam.nl/onze-ambities/  

 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden van Stichting Moskee El Islam ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen wel vergoed worden. 

Voor personeel is geen specifieke CAO van toepassing. De vaste regels conform het Burgerlijk Wetboek en aanvullingen in het PAO gelden. 

 

Activiteitenverslag 

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 

• Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap. 

• Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap. 

• Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh) 

• Jaarlijks gedurende de maand Ramadan iftar-maaltijden voor behoeftigen 

• Jaarlijks Eid-ul-Fitr gebed (Suikerfeest) en jaarlijks Eid-ul-Adha gebed (Offerfeest) 

• Wekelijks lezingen voor de gemeenschap 

• Periodieke avonden voor speciale doelgroepen zoals jongerenavonden, ladies night etc 

• Incidentele studiedagen, kennismodules etc 

 

 
Financiële verantwoording 
Het financieel jaarverslag van het jaar 2022

 
Url van het activiteitenverslag. https://elislam.nl/afgeronde-activiteiten/  

 

Wat u kunt doen?

Steun de moskee elke maand!

Gebedstijden

29 mei 2024

1444

Duhr

13:40

7 Uren 18 Minuut
Gebed Start
Fajr03:30 03:30
Shurooq05:29
Duhr13:40 13:40
Asr18:01 18:01
Maghrib21:53 21:53
Isha23:30 23:30