Fajr

03:30

2 Uren 57 Minuut

Fajr

03:30

shurooq

05:36

Duhr

13:49

Asr

18:09

Maghrib

22:00

Isha

23:30

Fajr

03:30

shurooq

05:36

Duhr

13:49

Asr

18:09

Maghrib

22:00

Isha

23:30
Fajr

03:30

2 Uren 57 Minuut

Fajr

03:30

shurooq

05:36

Duhr

13:49

Asr

18:09

Maghrib

22:00

Isha

23:30

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Moskee El Islam. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Moskee El Islam niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Stichting Moskee El Islam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Inleiding 

Wij geven u op deze pagina informatie ov(er: 

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 

Gronden waarop wij uw gegevens verwerken 

Wij verwerken uw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen: 

de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de administratieplicht en bewaarplicht); 

de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben; 

De gegevens die wij van u verwerken 

Het bewaren van uw persoonsgegevens 

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Stichting Moskee El Islam verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Moskee El Islam gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn: 

Het beveiligen van uw persoonsgegevens 

De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen medewerkers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Geregistreerde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

Uw rechten 

U heeft het recht de door Stichting Moskee El Islam verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Daarnaast heeft u het recht om een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Gebedstijden

13 juli 2024

1444

Fajr

03:30

2 Uren 57 Minuut
Gebed Start
Fajr03:30 03:30
Shurooq05:36
Duhr13:49 13:49
Asr18:09 18:09
Maghrib22:00 22:00
Isha23:30 23:30